จัดส่งฟรีวันนี้ 🚚   1x1,250.00 ฿ 2x2,000.00 ฿(-20%) 3x2,812.50 ฿(-25%)🚀

เงื่อนไขของ ACTIVE-SUNGLASSES.COM
1. การระบุเจ้าของและข้อมูลทั่วไป
ACTIVE SUNGLASSES คือชื่อทางการค้าของ บริษัท NETMINERS, SL ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ https://uk.active-sunglasses.com/ (ต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์) ที่เป็นของ NETMINERS SL (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NETMINERS) ด้วย NIF: B-87033577 และสำนักงานจดทะเบียนที่ C / Ferraz 28, 2 izda 28008 Madrid ตลอดจนบริการและผลิตภัณฑ์ที่ NETMINERS นำเสนอในเว็บไซต์ของคุณNETMINERS เสนอเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการหรือแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการเข้าถึงการลงทะเบียนเว็บไซต์ของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตามในการจ้างบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย NETMINERS จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้และยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนเซ็นชื่อชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ NETMINERS ให้บริการแว่นกันแดดแบรนด์ ACTIVE SUNGLASSES แก่ผู้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ NETMINERS ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ NETMINERS และผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ นี่เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวที่ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์ (โดยไม่กระทบต่อบริการบางอย่างอาจเป็นเงื่อนไขเฉพาะ) และการสรรหาคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์และมีผลเหนือเงื่อนไขอื่นใดเว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าระหว่าง NETMINERS และผู้ใช้2. ข้อมูลผู้ใช้
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์คุณจะต้องให้ผู้ใช้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีอยู่บนเว็บไซต์คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลและข้อมูลที่ให้ไว้และ จำกัด การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และรหัสการเข้าถึงของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหากผู้ใช้มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าข้อมูลของคุณถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือหากพวกเขาถูกใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นจะรายงานสถานการณ์นี้ทันที NETMINERSผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่ารายละเอียดของคุณถูกต้องและครบถ้วนและแจ้งให้ NETMINERS ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและ / หรือการแก้ไขข้อมูลที่คุณให้ไว้ในกระบวนการ

3. คำสั่งซื้อและการชำระเงิน
บริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ NETMINERS มีไว้สำหรับการซื้อโดยผู้ใช้แว่นตากันแดดแบรนด์ ACTIVE SUNGLASSESในการจ้าง NETMINERS ตามคำขอผู้ใช้จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีจากเว็บไซต์ https://uk.active-sunglasses.com/ NETMINERS จะจัดส่งคำสั่งซื้อที่ใดก็ได้ในโลกในการดำเนินการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลบางอย่างก่อนที่จะทำสัญญาผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อและจำเป็นในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ4. รหัสราคาการชำระเงินและส่วนลด
หลังจากกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผู้ใช้จะต้องชำระคำสั่งซื้อผ่านวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์

หลังจากชำระเงินแล้วผู้ใช้จะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะรวมข้อมูลสรุปของรายการที่ซื้อโหมดการจัดส่งที่ร้องขอและที่อยู่ปลายทาง

ราคาของบริการจะแสดงเป็นปอนด์ (£) รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการและการจัดส่งจำนวนเงินที่จะระบุไว้ในเวลาของการยืนยันขั้นสุดท้ายของแต่ละคำสั่ง

NETMINERS อาจเสนอรหัสส่วนลดให้กับผู้ใช้เป็นระยะ ส่วนลดเหล่านี้สามารถใช้ได้ตามคำแนะนำที่ NETMINERS ระบุไว้สำหรับแต่ละรหัสเท่านั้นและในกรณีใด ๆ ผู้ใช้สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งรหัสต่อคำสั่งซื้อ

การใช้รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมส่งเสริมการขายและคอลเลกชันบางอย่าง
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ NETMINERS
ข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละรายการในรูปถ่ายกราฟิกหรือสิ่งแสดงสัญลักษณ์หรือวิดีโอตลอดจนชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น NETMINERS จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการทั้งหมดภายในอำนาจเพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุดในข้อผิดพลาดหรือการละเว้นดังกล่าวหลังจากได้รับแจ้ง

6. ผลตอบแทนและสิทธิ์ในการถอน
6.1 ส่งคืนข้อบกพร่องในการผลิต

ผู้ใช้สามารถกลับไปที่ NETMINERS ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีข้อบกพร่องในการผลิต ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำสัญญาผู้ใช้จะต้องภายใน 7 วันหลังจากที่เขาได้รับทราบถึงการขาดความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ในการสื่อสาร NETMINERS ที่ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หากช่วงเวลานี้เกินความเสียหายใด ๆ จะตกเป็นภาระของผู้ใช้การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจะทำให้ผู้ใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งคืนสินค้าอย่างเป็นทางการผู้ใช้จะต้องติดต่อ NETMINERS ที่ได้รับภายในหนึ่งเดือนในแบบฟอร์มการติดต่อต่อไปนี้ระบุผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืนหมายเลขคำสั่งซื้อแนบรูปถ่ายและบัญชีรายละเอียดของข้อบกพร่องที่ชื่นชมพวกเขาเมื่อ NETMINERS ได้รับแจ้งจากผู้ใช้แล้วจะแจ้งให้ทราบภายใน 3 ถึง 5 วันทำการระหว่างว่าจะคืนสินค้าหรือไม่ หากส่งคืนอย่างเหมาะสม NETMINERS จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการรับหรือจัดส่งสินค้าที่มีข้อบกพร่องไปยังสำนักงาน / คลังสินค้าสำนักงาน / คลังสินค้าที่ผู้ใช้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจะได้รับการจัดเตรียมผ่านการสื่อสารเหล่านี้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนแต่ละชิ้นจะต้องไม่ได้ใช้งานและมีฉลากบรรจุภัณฑ์และ - หากเหมาะสม - เอกสารประกอบและรายการอุปกรณ์เสริมดั้งเดิมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการในลักษณะนี้ NETMINERS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์และมีการตรวจสอบข้อบกพร่อง NETMINERS ให้ผู้ใช้มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันยกเว้นว่าตัวเลือกนี้พิสูจน์ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเป็นกลางหรือไม่ได้สัดส่วนกับ NETMINERSในกรณีที่สาเหตุของการขาดสต็อกไม่สามารถดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะเหมือนกันได้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยกเลิกสัญญา (เช่นการส่งคืนจำนวนเงินที่จ่ายไป) หรือขอให้ส่งรุ่นอื่นที่ผู้ใช้เลือกโดยสมัครใจการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือรุ่นใหม่ที่ผู้ใช้เลือกตามความเหมาะสมจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในคำสั่งซื้อเริ่มต้นจากวันที่ NETMINERS ยืนยันให้ผู้ใช้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือจัดส่งรุ่นใหม่ .การเปลี่ยนตัวส่งโมเดลใหม่หรือการยกเลิกสัญญาจะไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้หากผู้ใช้แก้ไขสัญญา NETMINERS จะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนที่จ่ายให้กับผู้ใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง (รวมถึงค่าขนส่ง)NETMINERS แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ากำหนดเวลาในการชำระคืนจำนวนเงินที่ชำระนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้กับผู้ใช้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์:หากผู้ใช้ชำระเงินด้วยเครดิต / เดบิต NETMINERS จะคืนเงินจำนวนเงินที่ชำระภายใน 14 วันปฏิทินนับตั้งแต่ผู้ใช้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาหากผู้ใช้ชำระเงินผ่าน PayPal แล้ว NETMINERS จะคืนเงินตามจำนวนที่ชำระภายใน 3-4 วันทำการนับตั้งแต่ผู้ใช้ตัดสินใจยกเลิกสัญญา6.2 การยุติการผลิตในกรณีที่ผู้ใช้ไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับในคำสั่งซื้อของคุณผู้ใช้ตามกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการป้องกันผู้บริโภคและผู้ใช้มีระยะเวลาสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินในการส่งคืนคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือหาก เขาต้องการคุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่รวมคำสั่งซื้อทั้งหมดและทั้งหมดโดยไม่มีการลงโทษและไม่ต้องให้เหตุผลอย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องรับภาระต้นทุนโดยตรงในการกลับไปที่ NETMINERS ไม่ว่าจะส่งคืนคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์ราวกับว่าคุณเลือกที่จะส่งคืนสินค้าบางรายการที่สั่งนอกจากนี้หากการจัดส่งครั้งแรกฟรีเนื่องจากโปรโมชั่นจำนวนเงินที่จะส่งคืนให้กับผู้ใช้จะลดลง 235THB ปอนด์ตามการจัดส่งเดิมหากต้องการส่งคืนอย่างเป็นทางการคุณควรติดต่อแบบฟอร์ม NETMINERS ต่อไปนี้ ใบเสร็จรับเงินของการสื่อสารดังกล่าว NETMINERS จะบอกวิธีส่งคำสั่งซื้อไปยังสำนักงานหรือคลังสินค้าของตนNETMINERS ไม่รับผิดชอบต่อ บริษัท จัดส่งที่ผู้ใช้ทำสัญญาในการส่งคืนคำสั่งซื้อ ในแง่นี้ NETMINERS ขอแนะนำให้ผู้ใช้กำหนดให้ บริษัท ผู้จัดส่งแสดงหลักฐานการจัดส่งเมื่อผู้ส่งสารฝากสินค้าในสำนักงาน / คลังสินค้า NETMINERS เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกส่งไปยัง NETMINERS เรียบร้อยแล้วผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนคำสั่งซื้อ (เช่นการจัดส่งผ่าน บริษัท ขนส่ง)ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้ใช้งานและมีฉลากบรรจุภัณฑ์และ - หากเหมาะสม - เอกสารประกอบและอุปกรณ์เสริมของแท้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการในลักษณะนี้หรือหากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายคุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์อาจมีค่าเสื่อมราคาหรือ NETMINERS สามารถปฏิเสธที่จะคืนสินค้าได้

เมื่อ NETMINERS ได้รับคำสั่งซื้อและตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพดี NETMINERS จะคืนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้จ่ายยกเว้นค่าจัดส่งหากการจัดส่งเริ่มต้นเป็น 0THB โดยการส่งเสริมผู้ใช้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในราคาซื้อน้อยกว่า 235THB ปอนด์ ของการจัดส่งเดิมNETMINERS แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ากำหนดเวลาในการชำระคืนจำนวนเงินที่ชำระนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้ใช้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์:หากผู้ใช้ชำระเงินด้วยเครดิต / เดบิต NETMINERS จะคืนเงินจำนวนเงินที่ชำระภายใน 14 วันปฏิทินนับตั้งแต่ผู้ใช้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาหากผู้ใช้ชำระเงินด้วย PAYPAL แล้ว NETMINERS จะคืนเงินจำนวนเงินที่ชำระภายใน 3-4 วันทำการนับตั้งแต่ผู้ใช้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาไม่ว่าในกรณีใด NETMINERS จะส่งคืนจำนวนเงินที่ชำระโดยเร็วที่สุดและในกรณีใด ๆ ภายใน 14 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ผู้ใช้ทราบถึงการตัดสินใจที่จะถอนตัวจากสัญญา7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายผลิตภัณฑ์
NETMINERS ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นที่นำเสนอบนเว็บไซต์หากผู้ใช้ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์คุณต้องใช้สิทธิ์ในการถอนออกตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณต้องการในภายหลัง8. การใช้งานเว็บไซต์


ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือผิดกฎหมายใด ๆนอกจากนี้ยังห้ามมิให้ส่งใช้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ที่ผิดกฎหมายน่ารังเกียจล่วงละเมิดไม่เหมาะสมหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือคุกคามใด ๆ หรือที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเชื่อมั่นความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อื่นใดหรือเป็นที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม ถึงบุคคลที่สามหรือมีเนื้อหาที่มีไวรัสซอฟต์แวร์โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเนื้อหาโฆษณาจดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมากหรือ "สแปม" ในรูปแบบอื่น ๆ และโดยทั่วไปแล้วความรู้สึกไม่สบายหรือความไม่สะดวกที่ไม่จำเป็นผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขยันซื่อสัตย์และถูกต้องมีการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านลิงก์จากเว็บไซต์ที่คุณมีและทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลักสุจริตและด้วย เคารพกฎหมายปัจจุบันและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลาในทำนองเดียวกันผู้ใช้จะได้รับความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาร้ายหรือโดยเจตนาที่อาจทำให้เสียปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และไม่แนะนำหรือแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขระบบเว็บไซต์ของสมาชิกNETMINERS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับผู้ใช้ที่ใช้เนื้อหาในทางที่ผิดและ / หรือละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้

9. ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออุตสาหกรรม
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของหน้า www.active-sunglasses.com ซอร์สโค้ดการออกแบบโครงสร้างการนำทางและองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในนั้นเป็นของ NETMINERS code ซึ่งมีการใช้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ แต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะสิทธิ์ ของการสืบพันธุ์การกระจายการสื่อสารสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายของสเปนและยุโรปNETMINERS รายงานว่าไม่มีใบอนุญาตหรืออนุญาตใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและ / หรือทางอุตสาหกรรมหรือสิทธิอื่นใดหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเนื้อหาที่รวมอยู่ในคุณสมบัติของเว็บไซต์ ห้ามทำซ้ำเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์แม้ผ่านไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NETMINERS การใช้เนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย10. การเชื่อมโยงหลายมิติ
การเชื่อมโยงหลายมิติที่มีอยู่ในเว็บไซต์อาจนำไปสู่เว็บเพจ NETMINERS จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลหรือบริการที่อาจปรากฏบนไซต์เหล่านั้นซึ่ง NETMINERS ถือเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะหมายถึงการเคารพการยอมรับหรือการรับรองระหว่าง NETMINERS และบุคคลหรือหน่วยงานที่ถือเนื้อหาหรือไซต์ดังกล่าว พวกเขาอยู่ที่ไหน.11. การเป็นโมฆะ
หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้12. การปรับเปลี่ยน
ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ทำการปรับปรุงครั้งล่าสุด NETMINERS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ การมีผลบังคับใช้ของการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้13. การปรับแต่งแคมเปญ
ผู้ใช้อยู่ภายใต้แคมเปญแบบสุ่มดังนั้นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อแต่ละรายการอาจแตกต่างกันไป ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเป็นตัวแปรในการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคำสั่งซื้อ14. การแจ้งเตือน
การสื่อสารทั้งหมดระหว่าง NETMINERS และผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งจัดหางานผ่านเว็บไซต์จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นไปตามขั้นตอนการสื่อสารที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแต่ละกรณี15. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสเปน คู่สัญญาตามพระราชกฤษฎีกา 1/2550 ของวันที่ 16 พฤศจิกายนได้อนุมัติข้อความที่แก้ไขแล้วของกฎหมายทั่วไปเพื่อการป้องกันผู้บริโภคและผู้ใช้และกฎหมายเสริมอื่น ๆ ให้ส่งสถานที่พำนักต่อศาลนอกจากนี้ภายใต้บทบัญญัติของ Regulation (EU) No 524/2013 ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2013 เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์สำหรับผู้บริโภค NETMINERS แจ้งให้คุณทราบว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทผู้ใช้ที่มีถิ่นที่อยู่ในยุโรป สหภาพอาจเข้าร่วม "แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง" ได้พัฒนาคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพยายามวิสามัญฆาตกรรมข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของ NETMINERSในการเข้าถึง "แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแก้ไขความขัดแย้ง" คุณสามารถทำได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
VOLVER ARRIBA