จัดส่งฟรีวันนี้ 🚚   1x1,250.00 ฿ 2x2,000.00 ฿(-20%) 3x2,812.50 ฿(-25%)🚀

นโยบายความเป็นส่วนตัว
1. เราคือใคร?


เว็บไซต์นี้เป็นของ NETMINERS SL (ต่อไปนี้คือ "NETMINERS") ซึ่งจดทะเบียนในทะเบียน บริษัท ของมาดริด: จารึกไว้ในเล่ม 32350, Folio 17, หน้า M582336 พร้อมด้วย NIF: B-87033577 และสำนักงานจดทะเบียนที่ C / Ferraz 28, 2 izda 28008 มาดริด2. ข้อมูลและความยินยอม


ด้วยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ "ผู้ใช้") จะได้รับแจ้งและยินยอมโดยเสรีแจ้งข้อมูลเฉพาะและชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ผ่านหน้าเว็บที่ URL [https: // www uk.active-sunglasses.com/] (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ได้รับการปฏิบัติโดย NETMINERS เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการนำทางและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจอำนวยความสะดวกในอนาคต

ผู้ใช้ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดซึ่งได้รับการร่างขึ้นอย่างชัดเจนและเรียบง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจผู้ใช้สามารถกำหนดได้อย่างอิสระและสมัครใจว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ NETMINERS หรือไม่3. ภาระหน้าที่ในการให้ข้อมูล


โดยทั่วไปข้อมูลที่ร้องขอในรูปแบบของเว็บเป็นข้อมูลบังคับ (ยกเว้นในฟิลด์บังคับที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

ดังนั้นหากไม่ได้ให้หรือไม่ได้ให้ไว้พวกเขาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแม้ว่าคุณจะสามารถดูเนื้อหาของเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ4. NETMINERS ปฏิบัติต่อผู้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด?


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์จะได้รับการปฏิบัติโดย NETMINERS ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:1. ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อทำการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ:

จัดการประมวลผลส่งและติดตามการซื้อ

ติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์หากคุณบันทึกรถเข็นหรือสินค้าที่บันทึกไว้ในรถเข็นของคุณโดยไม่ดำเนินการชำระเงิน

ทำการสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจ

ส่งแบบกำหนดเองโดยผู้ใช้บนผลิตภัณฑ์และบริการของ NETMINERS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือแบบเดิมเว้นแต่ผู้ใช้จะระบุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางธุรกิจของกล่องเว็บไซต์

ผู้ใช้ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบธรรมดาของ บริษัท อื่นที่ NETMINERS ทำงานร่วมกันหากผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยเลือกช่องที่เหมาะสม

พัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจโดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจหากผู้ใช้อนุญาตให้เปิดใช้งานโดยทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว

ทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์2. ข้อมูลที่จัดทำผ่านรูปแบบของสินค้าที่หมด:

แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความพร้อมของผลิตภัณฑ์ที่สนใจและสินค้าหมด

ผู้ใช้ส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปของ NETMINERS และ บริษัท อื่น ๆ ที่ NETMINERS ทำงานร่วมกันหากผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยเลือกช่องที่เหมาะสม

พัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจโดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจหากผู้ใช้อนุญาตให้เปิดใช้งานโดยทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว

ทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์3. ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ:

จัดการประมวลผลและตอบสนองต่อคำขอคำร้องเหตุการณ์และคำถามของผู้ใช้

ผู้ใช้ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือแบบทั่วไปบนผลิตภัณฑ์และบริการของ NETMINERS และ บริษัท อื่น ๆ ที่ NETMINERS ทำงานร่วมกันหากผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยเลือกช่องที่เหมาะสม

พัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจโดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจหากผู้ใช้อนุญาตให้เปิดใช้งานโดยทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว

ทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์4. ข้อมูลที่จัดทำผ่านรูปแบบของความร่วมมือ:

การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าหรือผู้มีอิทธิพล

ผู้ใช้ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือแบบทั่วไปบนผลิตภัณฑ์และบริการของ NETMINERS และ บริษัท อื่น ๆ ที่ NETMINERS ทำงานร่วมกันหากผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยเลือกช่องที่เหมาะสม

พัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจโดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจหากผู้ใช้อนุญาตให้เปิดใช้งานโดยทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว

ทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์

5. ข้อมูลสำหรับส่งจดหมายข่าว:

จัดการการสมัครของคุณและ / หรือต่ำสุดของจดหมายข่าว

ผู้ใช้ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือแบบทั่วไปบนผลิตภัณฑ์และบริการของ NETMINERS และ บริษัท อื่น ๆ ที่ NETMINERS ทำงานร่วมกันหากผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยเลือกช่องที่เหมาะสม

พัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจโดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจหากผู้ใช้อนุญาตให้เปิดใช้งานโดยทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว

ทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์6. ข้อมูลสำหรับรับส่วนลดหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น:

จัดการและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาและจัดการ

ผู้ใช้ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือแบบทั่วไปบนผลิตภัณฑ์และบริการของ NETMINERS และ บริษัท อื่น ๆ ที่ NETMINERS ทำงานร่วมกันหากผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยเลือกช่องที่เหมาะสม

พัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจโดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจหากผู้ใช้อนุญาตให้เปิดใช้งานโดยทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว

ทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์5. อะไรจะลอง NETMINERS User data?


NETMINERS กล่าวถึงหมวดหมู่ข้อมูลต่อไปนี้ผู้ใช้:

1. ในการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อและรหัส

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์

ข้อมูลธุรกรรมของสินค้าและบริการใน NETMINERS: ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาหรือที่แสดงความสนใจของผู้ใช้

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน: บัตรเครดิต

ข้อมูลการนำทาง

2. ข้อมูลที่จัดทำผ่านรูปแบบของสินค้าที่หมด:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อและนามสกุล

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลธุรกรรมของสินค้าและบริการใน NETMINERS: ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้แสดงความสนใจ

ข้อมูลการนำทาง

3. ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อและนามสกุล

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์

dataData อื่น ๆ ที่จัดเตรียมโดยผู้ใช้เองในช่องเปิดของแบบฟอร์มที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

ข้อมูลการนำทาง

4. ข้อมูลที่จัดทำผ่านรูปแบบของความร่วมมือ:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อและนามสกุล

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์

ข้อมูลการนำทาง

5. ข้อมูลสำหรับส่งจดหมายข่าว:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อและนามสกุล

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลการนำทาง

6. ข้อมูลสำหรับรับส่วนลดหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น:

ข้อมูลประจำตัว: ชื่อและนามสกุล

ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์

ข้อมูลธุรกรรมของสินค้าและบริการใน NETMINERS: ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาหรือที่แสดงความสนใจของผู้ใช้

ข้อมูลการนำทาง

ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลบุคคลที่สามแสดงความยินยอมดังกล่าวและดำเนินการที่จะถ่ายโอนข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว NETMINERS ให้คุณได้รับการยกเว้นความรับผิดใด ๆ ในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม NETMINERS อาจดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้โดยใช้มาตรการที่ใช้การตรวจสอบสถานะตามหลักเกณฑ์การปกป้องข้อมูล

6. การประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดย NETMINERS คืออะไร?


การปรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายมีดังนี้:

1. ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อทำการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ:

การดำเนินการตามสัญญาเพื่อจัดการประมวลผลส่งติดตามการซื้อและติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการสั่งซื้อของคุณหากคุณบันทึกรถเข็นหรือสินค้าที่บันทึกไว้ในตะกร้าสินค้าของคุณโดยไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

เพื่อดำเนินการสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจและสำหรับการส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ส่วนบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือแบบเดิมบนผลิตภัณฑ์และบริการของ NETMONERS

ความยินยอมในการส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกทั้ง NETMINERS หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ความยินยอมในการพัฒนาโปรไฟล์เชิงพาณิชย์โดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจ

2. ข้อมูลที่จัดทำผ่านรูปแบบของสินค้าที่หมด:

ความยินยอมเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความพร้อมของผลิตภัณฑ์ที่สนใจและสินค้าหมด

ความยินยอมในการส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกทั้ง NETMINERS หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ความยินยอมในการพัฒนาโปรไฟล์เชิงพาณิชย์โดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจ

3. ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ:

ความยินยอมในการจัดการประมวลผลและตอบสนองต่อคำขอคำร้องเหตุการณ์และคำถามของผู้ใช้

ความยินยอมในการส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกทั้ง NETMINERS หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ความยินยอมในการพัฒนาโปรไฟล์เชิงพาณิชย์โดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจ

4. ข้อมูลที่จัดทำผ่านรูปแบบของความร่วมมือ:

การดำเนินการตามสัญญาเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าหรือผู้มีอิทธิพล

ความยินยอมในการส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกทั้ง NETMINERS หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ความยินยอมในการพัฒนาโปรไฟล์เชิงพาณิชย์โดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจ

5. ข้อมูลสำหรับส่งจดหมายข่าว:

ความยินยอมในการจัดการการสมัครสมาชิกและ / หรือชั้นของจดหมายข่าวดำเนินการผ่านช่องทางที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

ความยินยอมในการส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกทั้ง NETMINERS หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ความยินยอมในการพัฒนาโปรไฟล์เชิงพาณิชย์โดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจ

6. ข้อมูลสำหรับรับส่วนลดหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น:

ความยินยอมในการจัดการโปรโมชั่นและการรับส่วนลดหรือโปรโมชั่น

ความยินยอมในการส่งการสื่อสารทางการค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกทั้ง NETMINERS หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

ความยินยอมในการพัฒนาโปรไฟล์เชิงพาณิชย์โดยใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ใช้ตามความสนใจ

ความยินยอมที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงนั้นเป็นอิสระดังนั้นผู้ใช้อาจเพิกถอนเพียงข้อเดียวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

ในการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวผู้ใช้สามารถติดต่อ NETMINERS ผ่าน info@active-sunglasses.com

7. ผู้รับข้อมูลผู้ใช้จะแชร์อะไร?


ข้อมูลผู้ใช้อาจถูกสื่อสารไปยัง:

การบริหารสาธารณะในกรณีที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตลาดภาคส่วนหรืออยู่ใน Adigital โทรคมนาคมการเงินการพักผ่อนสินค้าอุปโภคบริโภคยานยนต์พลังงานและน้ำองค์กรพัฒนาเอกชนอัญมณีและอัญมณีตามลำดับที่อ้างถึงการสื่อสารเชิงพาณิชย์ของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ภาคโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม8. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ


ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่า NETMINERS ได้ทำสัญญาบริการของ Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, MailChimp, Atlassian, Amazon Web Services และ Slack ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์โฮสต์อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเอนทิตีดังกล่าวแนบอยู่กับ Protocol Privacy Shield9. การจัดเก็บข้อมูล


ข้อมูลผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาต่อไปนี้:

1. ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อทำการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ:

ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อจัดการประมวลผลส่งและติดตามการซื้อที่ทำจะถูกเก็บรักษาไว้ในระหว่างความสัมพันธ์ตามสัญญาและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วสำหรับระยะเวลา จำกัด ของการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการสั่งซื้อของคุณหากคุณบันทึกรถเข็นหรือสินค้าที่บันทึกไว้ในรถเข็นช็อปปิ้งของคุณโดยไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 180 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจและคุณภาพจะถูกเก็บรักษาไว้ห้า (5) ปี

2. ข้อมูลที่ได้รับผ่านรูปแบบของสินค้าที่หมดสต็อกพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติจนกว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้โดยระบุว่าสินค้าอยู่ในสต็อกและหากไม่มาอยู่ที่สต็อกเป็นเวลาหก (6) เดือน

3. ข้อมูลที่ให้ไว้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการและตอบกลับคำขอของคุณและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่ จำกัด สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการสมัคร

4. ข้อมูลที่ได้รับผ่านรูปแบบของความร่วมมือข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในระหว่างความสัมพันธ์ตามสัญญาและเมื่อเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ จำกัด ของการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

5. ข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับการส่งจดหมายข่าวข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตามวัตถุประสงค์

6. ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อรับส่วนลดหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดโปรโมชั่นและเมื่อเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ จำกัด ของการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

7. ข้อมูลที่ใช้ในการส่งการสื่อสารทางการค้าจะได้รับการปฏิบัติจนกว่าผู้ใช้จะคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม

ข้อมูลที่ใช้ในการทำโปรไฟล์พวกเขาใช้แหล่งที่มาของบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดจะครอบคลุมระยะเวลามากกว่าสาม (3) ปี10. การสื่อสารทางการค้าและการส่งเสริมการขาย


วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่ NETMINERS ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มาคือเพื่ออ้างอิงถึงการสื่อสารทางการค้ากับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการโปรโมชั่นข้อเสนอกิจกรรมหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

หากผู้ใช้ต้องการหยุดรับการสื่อสารทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายโดย NETMINERS คุณสามารถขอยกเลิกบริการได้โดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: info@active-sunglasses.com11. ความรับผิดชอบของผู้ใช้


ผู้ใช้งาน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามากกว่าสิบหก (16) ปีและ NETMINERS ข้อมูลที่ให้มานั้นเป็นจริงถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เพื่อจุดประสงค์นี้ผู้ใช้ที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่มีให้และอัปเดตข้อมูลที่ให้มาในลักษณะที่ตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างสะดวก

เพื่อให้แน่ใจว่าได้แจ้งให้บุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลของตนทราบถึงประเด็นต่างๆที่มีอยู่ในเอกสารนี้แล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับอนุญาตในการให้ข้อมูลแก่ NETMINERS ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ

เขาจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องใด ๆ ที่ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์และความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่จะทำให้ NETMINERS หรือบุคคลที่สาม

12. การใช้สิทธิ


ผู้ใช้สามารถส่งจดหมายถึง NETMINERS ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนหัวของนโยบายนี้หรือทางอีเมลไปยังที่อยู่ info@active-sunglasses.com โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อ:

การเพิกถอนความยินยอมที่ได้รับ

รับคำยืนยันว่าพวกเขากำลังลองใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ NETMINERS ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือไม่

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ขอให้ลบข้อมูลของพวกเขาเมื่อด้วยเหตุผลอื่น ๆ ข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมอีกต่อไป

NETMINERS ได้รับข้อ จำกัด ของการประมวลผลข้อมูลเมื่อมีเงื่อนไขบางประการภายใต้กฎการปกป้องข้อมูล

ร้องขอการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้ใช้ในกรณีที่ระบุไว้ในกฎหมาย

เรียกร้องสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน้าหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสเปนในที่อยู่ C / Jorge Juan, 6, 28001 - มาดริดซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่า NETMINERS ละเมิดสิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายที่บังคับใช้การคุ้มครองข้อมูล13.- ความปลอดภัย


NETMINERS ปฏิบัติต่อผู้ใช้ข้อมูลตลอดเวลาในการรักษาความลับอย่างเข้มงวดและรักษาหน้าที่บังคับในการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่บังคับใช้โดยใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันการปลอมแปลงการสูญหายหรือไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงโดยพิจารณาจากสถานะของเทคโนโลยีลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บและความเสี่ยงที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกเปิดเผย14.- การเปลี่ยนแปลง


NETMINERS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้จะได้รับการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นประจำเพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว NETMINERS เวอร์ชันล่าสุด15.- การยอมรับและยินยอม


ผู้ใช้รับทราบว่าได้รับแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับและยินยอมให้ NETMINERS ดำเนินการตามลักษณะและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
VOLVER ARRIBA